Tvrđava Gradina: “Iznad Tešnja Gradina Sija” Tvrđava Gradina: “Iznad Tešnja Gradina Sija”
Već nekoliko godina u ovom prelijepom bosanskohercegovačkom gradu, postoji ideja o “oživljavanju” tvrđave Gradina kao turističke atrakcije. O tvrđavi Stari grad Tešanj ili Gradina... Tvrđava Gradina: “Iznad Tešnja Gradina Sija”

Već nekoliko godina u ovom prelijepom bosanskohercegovačkom gradu, postoji ideja o “oživljavanju” tvrđave Gradina kao turističke atrakcije.

O tvrđavi

Stari grad Tešanj ili Gradina izgrađen je na uzvišenju u kotlini, uz rijeku Tešanjku, na strmoj i jednim dijelom odsječenoj litici brijega, teško pristupačan sa tri strane. Po tipu svoje namjene pripada skupini većih, utvrđenih gradova na uzvišenju.

Utvrđeno naselje iz srednjovjekovnog perioda je podignuto na vrhu stjenovitog brijega. Tu je sagrađena poligonalna kula i ograđeno dvorište. Dvorište je imalo oblik nepravilnog polukruga, sa radijusom od nekih 26 metara. Na sjeveroistočnoj strani dvorišta izgrađena je dvanaesterougaona kula za koju se pretpostavlja da je bila visoka od 15 do 20 metara i da je imala prizemlje i tri sprata. Ova kula je bila glavna odbrana srednjovjekovnog grada. Između ove kule i današnje krnje kule, izgrađen je u perimetralnom zidu dvorišta jedan mali bastion za koji se smatra da je bio kula. U dvorištu su nekada bile sagrađene drvene zgrade za stanovanje i jedan bunar koji je danas zatrpan. Zatrpali su ga Nijemci u II svjetskom ratu, nakon što su ga detaljno pretražili. U blizini dvanaesterougaone kule izgrađena je manja, isturena sedmerougaona kula. Tako je izgledao prvobitni tešanjski grad srednjeg vijeka, koji će svoj izgled promijeniti početkom XV stoljeća i prerasti iz srednjovjekovnog dvora u tvrđavu. Potom su po samom rubu uzvišenja izgrađeni zidovi kojima je zatvoren kompletan odbrambeni sistem. Što se tiče tehnike zidanja srednjovjekovnog tešanjskog grada, korištena je kamena oplata u koju se sipala kaša od lomljenog kamena i krečnog maltera.

Osmanlije su zauzevši grad najvjerovatnije 1520.godine naišli na spaljen grad i porušene kule. Krajem XVII stoljeća Osmanlije su popravili grad. Tada su tešanjskom gradu dodali jedan novi dio, odnosno donji dio grada.

Jačinu grada odlikuje renoviran gornji dio grada, adaptiran na savremeni način borbe, i donji dio grada iz osmanskog perioda koji je svojim sistemom dopunio snagu tvrđave.

Donji dio grada se počeo graditi za vrijeme sultana Mustafe II (1695.-1703.). U donjem dijelu grada Osmanlije su prvo izgradile Dizdarevu kulu. Kula je imala prizemlje i dva sprata. Na prvom spratu je bila veća prostorija za stanovanje a na drugom spratu stan za dizdara. Istočno od Dizdareve kule, Osmanlije su sagradili tabiju. Kroz sredinu te tabije bio je prokopan tunel, a desno i lijevo od njega kazamati.

Time je Gradina dobila svoju konačnu fizionomiju čime je predstavljala jednu od najsnažnijih utvrda bosanskog ejaleta. Nadogradnja starog grada koje su izvršili Osmanlije, kao i izgradnja donjeg grada predstavlja treću (osmansku) graditeljsku fazu. Vojna posada napustila je stari grad Tešanj 1840.godine.

Tvrđava Gradina kao oživljeni turistički i zanatski centar

Već nekoliko godina u ovom prelijepom bosanskohercegovačkom gradu, postoji ideja o “oživljavanju” tvrđave Gradina kao turističke atrakcije. Naime, ideja se bazira na izgradnji zantaskih i uslužnih objekata koji bi imali za cilj vratiti stari sjaj ovoj prelijepoj tvrđavi, te uliniti je još privlačnijom za turiste. Nadamo se da će Tešnjaci uspjeti u nastojanjima da tvrđava Gradina i da čemo joj se radovati kao što se radujemo kada “Iznad Tešnja Sunce Sija.”

Foto galerija “Gradina”

Za prelijepe fotografije širom Bosne i Hercegovine posjetite facebook stranicu: Horion Bosna

Gradina info: zedoturizam.ba

Pozitivne.info

Naj Vijesti

Na našem i Vašem pozitivnom portalu, bit ćete u mogućnosti čitati i gledati lijepe i inspirirajuće priče, novinarske članke, kolumne, pozitivne video klipove i mnoštvo drugih sadržaja, a sve u namjeri reanimiranja javnosti i stvaranja pozitivnog trenda.