Kanjoning – novi turistički proizvod Nacionalnog parka Sutjeska
U okviru WWF-ovog projekta Zaštićena područja za prirodu i ljude razmatrane su aktivnosti na daljem razvoju održivog turizma u NP-u Sutjeska Paralelno sa nizom sastanaka i uvezivanja lokalnog stanovništva, te upoznavanja sa značajem biodiverziteta NP Sutjeska, aktivniji članovi društva i rendžeri NP Sutjeska trenutno imaju priliku pohađati obuku za... Opširnije