Ovo su 20 simptoma zdrave žene
Jeste li razmišljali o tome da postoje simptomi zdrave žene? Postoje, a ovo su neki od njih: 1. Ona se brine o svom telu i odnosi se prema njemu sa poštovanjem. 2. Ona se kvalitetno hrani, ne prejeda se niti se pothranjuje. 3. Ona se prijatno oseća u svom... Opširnije