U samo 7 principa i život će vam biti pun obilja!
Novac nam je svima potreban za kvalitetniji život, mada ga vrlo često ne znamo cijeniti i odbijamo ga negativnom energijom. U vrijeme materijalne krize sve je više ljudi koji prema novcu imaju kontroverzan ili negativan stav. Istovremeno ga žele i smatraju ga neophodnim, ali s druge strane smatraju da... Opširnije