Govorite moćno i pozitivno
  Mnogi ljudi se međusobno pozdravljaju riječima koje nemaju moć. Sjetite se posljednjeg puta kada vam je neko na vaše pitanje: ”Kako ste?” uzvratio sa: ”Preživljavam nekako…” ili ”Nisam tako loše”. Pokušajte da riječima promijenite situaciju u kojoj se nalazite, a ne da je opišete. Kao prvo, sljedeći put... Opširnije