9 životnih mudrosti DOKTORA HAUSA
On je arogantan, sarkastičan, dosetljiv, duhovit i genijalan. Pročitajte neke od njegovih mudrosti… Ja rizikujem, i ponekad pacijent umre. Ali, više pacijenata umre zbog nerizikovanja, tako da sam ja izgleda proklet svojim znanjem matematike. Osnovna istina ljudskog bitisanja je da svako laže. Jedina varijabla je to o čemu lažu.... Opširnije